South Wales Police Authority

Datganiad o Gyfrifon

Datganiad o Gyfrifon

Bob blwyddyn mae Trysorydd yr Awdurdod yn gyfrifol am gynhyrchu Datganiad o Gyfrifon blynyddol.
 
Mae’r ddogfen hon yn cyflwyno sefyllfa ariannol gyffredinol yr Awdurdod Heddlu am flwyddyn benodol.
 
 
 
Isod ceir Datganiad o Gyfrifon ar gyfer y llynedd, ac ar gyfer y blynyddoedd blaenorol.
Statement of Accounts March 2012 Maint: [418 KB] Math o Ffeil: [.pdf]
Datganiad o Gyfrifon 2011 Maint: [466 KB] Math o Ffeil: [.pdf]
Datganiad o Gyfrifon 2010 Maint: [379 KB] Math o Ffeil: [.pdf]
Datganiad o Gyfrifon 2009 Maint: [288 KB] Math o Ffeil: [.pdf]
Datganiad o Gyfrifon 2008 Maint: [314 KB] Math o Ffeil: [.pdf]
Datganiad o Gyfrifon 2007 Maint: [370 KB] Math o Ffeil: [.pdf]
Datganiad o Gyfrifon 2006 Maint: [267 KB] Math o Ffeil: [.pdf]
The maintenance and integrity of the South Wales Police Authority web site is the responsibility of the local government body; the work carried out by the auditor does not involve consideration of these matters and, accordingly, the auditor accepts no responsibility for any changes that may have occurred to the statement of accounts since it was initially presented on the web site.

Eich Awdurdod Heddlu

Eich Awdurdod Heddlu Awdurdod Heddlu De Cymru yw'r corff annibynnol sy'n gyfrifol am oruchwylio'r llu heddlu.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.
Police and Crime Commissioner
To find out more about the Police and Crime Commissioner for South Wales, Alun Michael, visit:
          
Hafan