South Wales Police Authority

Hafan

South Wales Police Authority
Police and Crime Commissioner
Alun Michael has been named the Police and Crime Commissioner for South Wales. 
Visit the Commissioner website at

Eich Awdurdod Heddlu

Awdurdod Heddlu De Cymru yw'r corff annibynnol sy'n monitro perfformiad yr Heddlu.

Mae ein haelodaeth yn cynnwys pobl leol sy'n eich cynrychioli chi.

Rydym yn gweithio gyda'r cyhoedd, y Llu a Phartneriaid i Gadw De Cymru’n Ddiogel.

Police and Crime Commissioner
To find out more about the Police and Crime Commissioner for South Wales, Alun Michael, visit:
          
Hafan